ŽIVOT NA MIERU je špecializovaný program, ktorý chráni a rozvíja naše najväčšie aktívum, ktorým disponujeme - nás samých.

My sami sme nástrojom našich činností a aby sme boli efektívni, musíme si uvedomiť 4 rozmery ľudskej podstaty: fyzickú, duchovnú, mentálnu a emočno-spoločenskú podstatu. Zámerom tohto programu je nie len poznať naše podvedomé postoje, ale taktiež ich zadefinovať a odstrániť všetky podvedomé príčiny, ktoré nám odoberajú životnú energiu a následne sposôbujú choroby. Klienti sa v priebehu programu ,,ŽIVOT NA MIERU” naučia pravidelne a vyvážene zapájať všetky štyri ľudske podstaty do dennodennej životnej rutiny za účelom vytvorenia úspešného a vyváženého životného rytmu. Táto investícia je tou najefektívnejšou životnou investíciou, do jediného nástroja, ktorý máme na to, aby sme sa mohli vysporiadať s požiadavkami života a prispievali k dianiu okolo nás samých, do PRODUKČNÝCH SCHOPNOSTI jednotlivca (synergia spomínaných 4 rozmerov ľudskej podstaty a to fyzickej, duchovnej, mentálnej a emočnej).