ŽIVOT NA MIERU - 3 dňový webinár

19.10.2021

Poznanie životného zámeru 

 

V každom človeku sa skrýva túžba uskutočniť vo svojom živote niečo výnimočné. Plynutím našej cesty života, akosi cítime, že je to určite možné, hoci vplyvom vonkajších aspektov, sa podriaďujeme rôznym životným situáciám a roliam, ktoré nás od nášho naplnenia odďalujú.

 

Prečo je to tak?

 

Pozri sa okolo seba! Čo vidíš? Davy ľudí!
Davy sú súčtom jedincov. Davy sú len nejasným obrazom jedincov.
Je nemožné zmeniť dav, pokiaľ jedinec, každý človek, nezmení sám seba.
Každý z nás je na určitej úrovni bytia.

 

Čo je nevyhnutné vedieť?

 

Ak chceš zmeniť dav, musíš poznať a zmeniť sám seba.

Keď si sa rozhodol pre tento život, stalo sa tak s úmyslom uskutočniť úplne konkrétnu skúsenosť. Môžeš byť šťastný a prežívať naplnený život, len vtedy ak poznáš a naplníš svoj životný zámer.
Preto tento krok pozostáva z presného definovania ŽIVOTNÉHO ZÁMERU A NÁJDENÍ CESTY K NEMU.

 

Cesta k naplneniu životného zámeru

 

Táto cesta je poznanie, že život má u každého z nás dve ciele: Prvý, vonkajší cieľ je dosiahnutie niečoho konkrétneho, podľa vlastných predstáv a druhý cieľ, vlastný, je dosiahnutie žitia v prítomnom okamžiku. Našou spoločnou snahou je spojiť tieto ciele. To znamená, žiť vedomo vo svojom pravom bytí a zároveň jednať cieľavedomo. Týmto spôsobom sa rozvinie plné vnímanie reality a cesta k naplneniu životného zámeru sa výrazne skráti.

 

Prejavy týchto transformačných procesov sú nasledovné:

 

harmonizáciu vašich vzťahov,

zahájenie liečenia vlastného tela,

zvýšenie vlastnej vitality,

poznanie a rozvíjanie svojej vlastnej identity a vlastnej hodnoty,

stálosť postojov,

inovatívnosť pri riešení súkromných a pracovných výziev,

dispozície využívania mentálnych a telesných procesov,

manifestáciu hojnosti vo všetkých formách života,

zvýšenie činnosti vlastnej intuície,

výrazné vnímanie vlastných emócií.