CESTA ZDRAVIA, RADOSTI a ÚSPECHU 27.-28.7.2019

27.07.2019

Dátum semináru: 27.7. - 28.7.2019

Miesto konania: Hotel Hviezda, Dudince

Cena semináru 138 € 

(v cene je seminár + pracovný zošit + pitný režim) 

Miesto je rezervované zaplatením zálohy vo výške 38 €.

Doplatok 100 € sa platí na mieste. 

Bližšie info bude zaslané po prijatí zálohy na náš účet.

Prípadné ubytovanie, stravu či dopravu si hradia účastníci sami, nie je v cene kurzu.


Transformačný seminár, ktorý chráni a rozvíja naše najväčšie aktívum, ktorým disponujeme - nás samých.

My sami sme nástrojom našich činností a aby sme boli efektívni, musíme si uvedomiť 4 rozmery ľudskej podstaty: fyzickú, duchovnú, mentálnu a emočno-spoločenskú podstatu. 

Zámerom tohto semináru je nie len poznať naše podvedomé postoje, ale taktiež ich zadefinovať a odstrániť mnohé podvedomé príčiny, ktoré nám odoberajú životnú energiu a následne sposôbujú choroby. 

Klienti sa v priebehu semináru naučia pravidelne a vyvážene zapájať všetky štyri ľudské podstaty do dennodennej životnej rutiny za účelom vytvorenia úspešného a vyváženého životného rytmu. 

Táto investícia je tou najefektívnejšou životnou investíciou, do jediného nástroja, ktorý máme na to, aby sme sa mohli vysporiadať s požiadavkami života a prispievali k dianiu okolo nás samých, do PRODUKČNÝCH SCHOPNOSTI jednotlivca (synergia spomínaných 4 rozmerov ľudskej podstaty a to fyzickej, duchovnej, mentálnej a emočnej).

Vďaka Transformačnej Metóde Tibora Michalka dochádza k:

- okamžitému zlepšeniu zdravotného stavu

- harmonizácii vašich životných vzťahov

- efektívnejšiemu využitiu vášho času

- rozvoju a využitiu vašich schopností

- objavenie zmyslu a radosti zo života

- získaniu nového uvedmenia si svojho ja​

​My sami si vytvárame svet, v ktorom žijeme, a preto musíme vziať zodpovednosť za tento svoj svet na seba.

Tešíme sa na vás. 
S úctou 

TIBOR MICHALKO a kolektív.