Poznanie životného zámeru

V každom človeku sa skrýva túžba uskutočniť vo svojom živote niečo výnimočné. Plynutím našej cesty života, akosi cítime, že je to určite možné, hoci vplyvom vonkajších aspektov, sa podriaďujeme rôznym životným situáciám a roliam, ktoré nás od nášho naplnenia odďalujú.

ALE PREČO JE TO TAK?
Pozri sa okolo seba! Čo vidíš? Davy ľudí!
Davy sú súčtom jedincov. Davy sú len nejasným obrazom jedincov.
Je nemožné zmeniť dav, pokiaľ jedinec, každý človek, nezmení sám seba.
Každý z nás je na určitej úrovni bytia.

Preto je nevyhnutné vedieť:

AK CHCEŠ ZMENIŤ DAV, MUSÍŠ POZNAŤ A ZMENIŤ SÁM SEBA.

Keď si sa rozhodol pre tento život, stalo sa tak s úmyslom uskutočniť úplne konkrétnu skúsenosť. Môžeš byť šťastný a prežívať naplnený život, len vtedy ak poznáš a naplníš svoj životný zámer.
Preto tento krok pozostáva z presného definovania
ŽIVOTNÉHO ZÁMERU A NÁJDENÍ CESTY K NEMU.