Cesta k naplneniu Životného zámeru

Táto cesta je poznanie, že život má u každého z nás dve ciele: Prvý, vonkajší cieľ je dosiahnutie niečoho konkrétneho, podľa vlastných predstáv a druhý cieľ, vlastný, je dosiahnutie žitia v prítomnom okamžiku. Našou spoločnou snahou je spojiť tieto ciele. To znamená, žiť vedomo vo svojom pravom bytí a zároveň jednať cieľavedomo. Týmto spôsobom sa rozvinie plné vnímanie reality a cesta k naplneniu životného zámeru sa výrazne skráti.

Prejavy týchto transformačných procesov sú nasledovné:
- harmonizáciu vašich vzťahov
- zahájenie liečenia vlastného tela
- zvýšenie vlastnej vitality
- poznanie a rozvíjanie svojej vlastnej identity a vlastnej hodnoty
- stálosť postojov
- Inovatívnosť pri riešení súkromných a pracovných výziev
- dispozície využívania mentálnych a telesných procesov
- manifestáciu hojnosti vo všetkých formách života
- zvýšenie činnosti vlastnej intuície
- výrazné vnímanie vlastných emócií