1 dňový workshop - Cesta k Zdraviu, Radosti a Úspechu.

15.01.2022

Tibor Michalko Vás pozýva na 1 dňový workshop - Cesta k Zdraviu, Radosti a Úspechu.

 

Transformačný workshop, ktorý chráni a rozvíja naše najväčšie aktívum, ktorým disponujeme - nás samých.

 

My sami sme nástrojom našich činností a aby sme boli efektívni, musíme si uvedomiť 3 rozmery ľudskej podstaty: fyzickú, duchovnú a mentálnu. 

 

Zámerom tohto workshopu je nielen poznať naše podvedomé postoje, ale taktiež ich zadefinovať a odstrániť mnohé podvedomé príčiny, ktoré nám odoberajú životnú energiu a následne spôsobujú choroby. 

 

Klienti sa v priebehu workshopu naučia pravidelne a vyvážene zapájať všetky tri ľudské podstaty do dennodennej životnej rutiny za účelom vytvorenia úspešného a vyváženého životného rytmu. 

 

Táto investícia je tou najefektívnejšou životnou investíciou, do rozvoja produkčných schopností jednotlivca (synergia spomínaných 3 rozmerov ľudskej podstaty a to fyzickej, duchovnej a mentálne), ako jediného nástroja, ktorý máme na to, aby sme sa mohli vysporiadať s požiadavkami života.

 

Vďaka Transformačnej Metóde Tibora Michalka dochádza k:

okamžitému zlepšeniu zdravotného stavu

- harmonizácii vašich životných vzťahov

- efektívnejšiemu využitiu vášho času

- rozvoju a využitiu vašich schopností

- objavenie zmyslu a radosti zo života

- získaniu nového uvedomenia si svojho JA

 

​My sami si vytvárame svet, v ktorom žijeme, a preto musíme vziať zodpovednosť za tento svoj svet na seba.

 

Tešíme sa na Vás. 

S úctou 

Tibor Michalko a kolektív.

 

Termín: 15.01.2022

Miesto: Bratislava, Pestovateľská 8A

Mail: info@michalkotibor.com

Mobil: +421 948 300 937

Cena: 48,- Eur

(v cene je workshop + pracovný zošit + pitný režim + obed)