AKO KVALITNE ŽIJEME? - časť 2.

07.07.2021

Ako kvalitne žijeme? – časť 2.

Acidobázická rovnováha = základ všetkých dôležitých funkcií v našom tele.

Už Hippokrates povedal : „Spomedzi všetkých zlúčenín najškodlivejšie na naše telesné sily pôsobia kyseliny.“

V medicíne sa stav kyselín meria z krvi – lenže práve krv si pomerne striktne udržiava svoje pH v neutrálnom stave - t.j. 7,36 – 7,44.

Pri prekyslení (acidóze) si krv na udržanie tejto neutrálnej hodnoty pH požičiava z tela zásoby minerálov (najčastejšie vápnika) z kostí. Keby hodnota pH v krvi klesla iba o trošku nižšie, pre naše telo by to malo fatálne následky.

Kyseliny v našom tele pôsobia ničivo, a preto výkyvy acidobázickej rovnováhy sú veľmi nebezpečné a spôsobuje zánik ľudských buniek.

Ako sme spomínali v predchádzajúcom článku, v našom tele sa neustále tvoria kyseliny v procese látkovej premeny. Sú nimi napríklad kyselina močová, uhličitá, soľná mliečna, octová. Avšak, väčšinu kyselín tvorí kyselina uhličitá (CO2), ktorá vzniká z oxidu uhličitého a vody, pričom CO2 vzniká hlavne ako produkt metabolizmu glukózy a tukov. Kyseliny, ktoré sa nespracujú obličkami, ostávajú v tele, čo potom vedie k vzniku rôznych chorôb.


Ak prekyslenie trvá niekoľko rokov - už nestačí iba zmeniť stravu, resp. jesť vo väčšine zásadité potraviny (zelenina, ovocie), ale telu treba dlhší čas dopĺňať doplnky výživy a tak doplniť chýbajúce minerály a stopové prvky.


Vedeli ste že aj hlboké dýchanie očisťuje telo od kyselín ?

Naše pľúca sa zbavujú kyselín tým, že vydychujú z tela CO2. Čím vyššia je dychová frekvencia, tým väčšie množstvo kyslíka sa podarí vylúčiť z tela von. Naopak, nižšia dychová frekvencia, menej vylúčeného CO2. Množstvo vydýchnutého CO2 potom dokáže behom pár minút, dokonca aj sekúnd, zmeniť pH krvi. Preto význam dychových cvičení nadobúda aj z toho hľadiska (a teda z hľadiska acidobázickej rovnováhy) čoraz väčší význam.

Obličky svojou filtračnou schopnosťou vylučujú do moču prebytočné kyseliny a ovplyvňujú koncentráciu hydrogén-uhličitanov v krvi. Regulácia pH krvi sa však neudeje tak rýchlo ako u pľúc (v tomto prípade až niekoľko hodín).

Áno, naše pľúca s obličkami sú najdôležitejšie filtračné orgány, odbúravajúce kyselinovú záťaž v našich telách. Z tohto hľadiska je mimoriadne dôležitý práve POHYB, ktorým sa prostredníctvom našich pľúc telo zbavuje kyselín. Čiže možno povedať že nedostatok pohybu vedie tiež k prekysleniu, pretože sa veľmi málo kyselín vylučuje pľúcami von. A takisto, s tým súvisí aj nedostatok kyslíka, ktorý vedie k tvorbe ďalších kyselín. Tak sa organizmus dostáva do začarovaného kruhu acidobázickej nerovnováhy, až sa z latentnej acidózy nakoniec stáva akútna. Keď je prostredie nášho tela zaplavené škodlivými látkami, prívod kyslíka a živín je obmedzený, naše telo sa intoxukuje samo sebou, práve kvôli neschopnosti odvádzať spodinové produkty z buniek. Samotná choroba, bolesť či psychická nepohoda je už len následkom prekyslenia nášho organizmu, ktoré nás týmto spôsobom upozorňuje na záplavu nebezpečnými kyselinami.


A ako sa dá zistiť aké je Vaše pH Vám vysvetlíme v ďalšom pokračovaní našich článkov o acidóze.


S úctou,

Tibor Michalko