AKO KVALITNE ŽIJEME?

07.07.2021

AKO KVALITNE ŽIJEME?


Človek sa rodí s telom naprogramovaným na dlhovekosť – približne na 130 rokov. Od spôsobu ako so svojím telom zaobchádzame závisí, či zostarne v zdraví alebo ochorie a predčasne umrie.


Každý hnev, každý stres, neprimeraná strava, každé neprirodzené čiže životu neprirodzené správanie odpisuje niečo z dĺžky nášho života až napokon ostane malý zlomok pôvodného programu. Tu pramenia príčiny chorôb a utrpenia.


Prof. H. Heine (vedúci Anatomického klinicko-morfologického ústavu Witten-herdskej univerzity) tvrdí že: „každá chronická choroba sa začína najprv lokálnymi a skrytými acidózami určitého orgánu s príslušnými zápalovými reakciami, až sa napokon vytvorí bludný kruh, spojený s čoraz menšou možnosťou regulovať stav tohto orgánu či celého organizmu pri akútnych prejavoch acidózy“.


Kyselina močová, mliečna, chlorovodíková a iné sú kyseliny, ktoré sa v našom tele tvoria ako vedľajší produkt procesu látkovej premeny.

Tieto kyseliny pôsobia v našom tele tak, že znižujú naše neutrálne Ph a dochádza tak k narušeniu acidobazickej rovnováhy, čo v konečnom dôsledku pôsobí ničivo na náš organizmus.

Z toho vyplýva nasledovné : Najdôležitejším krokom alebo základom liečby rôznych chorôb je očista tela od prekyslenia a opätovné doplnenie minerálov.


Prečo vlastne prekyslenie vzniká?


Uvedomme si nasledovné pravidlá :

- náš svet je odrazom našich myšlienok, preto by sme mali nazrieť do svojho vnútra (podvedomia), preskúmať svoje myšlienky a urobiť potrebné zmeny.

- chemizmus tela riadi kvantum celulárnych (energických) polí, tz. Že energia tela riadi chemizmus (všetky chemické procesy tela).


To že prvotný spúšťač celého procesu je fyziologický stres, spustený na základe našich podvedomých programov, a ten má za následok naštartovanie nasledovných procesov:


Hlavnými príčinami prekyslenia organizmu sú:


strava (málo výživná, priveľa cukru, bielkovín, alkoholu, nasýtených mastných kyselín, polotovary, tzv. fast food). Pri výbere potravín si dávame viac záležať na vzhľade balenia oveľa viacej ako na kvalite - vplyv okolia a médií.

nesprávne návyky pri jedení (rýchle jedenie, jedenie v stoji, pri šoférovaní, pri pozeraní TV – vplyv okolia a médií).

spôsob života (stres, nedostatok pohybu, nedostatok oddychu, nekvalitný alebo nedostatočný spánok – vplyv okolia a médií)

fajčenie a iné závislosti – vplyv okolia a médií

hnev, úzkosť, pocity nepohody, agresivita – podvedomé vzorce správanie (Emočné Kódy)

lieky - vplyv okolia a médií

elektro smog

toxíny v životnom prostredí


Tibor Michalko